دبیرخانه مرکزی

دبیرخانه مرکزی واحد واقع در ساختمان اداری مرکز اصلی گردش کلیه مکاتبات و خروجی‌های تحصیلی موسسه آموزش عالی آیندگان است، در این بخش کلیه نامه‌ها با موضوعات آموزشی، دانشجویی، پژوهشی ، اداری، فرهنگی و ... ثبت و به عناوین مرتبط ارجاع می‌گردد. مسئولیت دبیرخانه به عهده خانم سمانه بخشی پور است و دبیرخانه مرکزی شامل :
1- قسمت بایگانی
2- پیک (نامه رسانی)
3- ثبت نامه‌ها
4- تکثیر اداری 
5- ثبت و پست نامه‌ها، پرونده‌ها و مدارک تحصیلی و غیره
6- تایپ (ماشین نویسی)
7- تفکیک نامه‌های صادره
در قسمت بایگانی، یک نسخه از کلیه سوابق ارسالی و خروجی‌های اصلی موسسه بایگانی می‌شود و همچنین تصویر برخی نامه‌های داخلی با توجه به اهمیت موضوع بایگانی می‌گردد. 
هر یک از دانشکده‌ها  راساً دارای مراکزی تحت عنوان دبیرخانه هستند که خروجی‌های هر دانشکده در آن ثبت و ضبط می‌شود و توسط پیک‌های مستقر در این دبیرخانه‌ها به دبیرخانه مرکزی واحد و بالعکس ارسال و دریافت می‌شود.
دبیرخانه مرکزی واحد تلاش دارد ضمن ایجاد ارتباطی مثبت و تعاملی مناسب با تمامی قسمت‌های واحد علوم و تحقیقات در راستای اهداف مقدس و آموزش عالی گام بردارد و این امر بدون همکاری سایر قسمت ها میسر نخواهد بود. تسریع در امر پاسخگویی به مراجعین و دانشجویان محترم و تکریم ارباب رجوع از اهداف مقدس این اداره می‌باشد. این اداره تمامی سعی و تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و فنی و خدمات دهی بهتر به مراجعین انجام می‌دهد.
اهداف کوتاه مدت این اداره گسترش سیستم اتوماسیون اداری فعلی دبیرخانه و آماده‌سازی بستری مناسب در جهت راه‌اندازی سیستم‌های جدیدتر ثبت و ارسال نامه‌ها و هماهنگی و هم‌سویی بیشتر در راستای اهداف عالیه مورد اشاره موسسه است.

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانه : dabir@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۸