معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام :   محسن

نام خانوادگی :  ایمنی

مدرک تحصیلی :   دکترای حسابداری

پست الکترونیکی :  imeni@aihe.ac.ir

mohsen.imeni86@yahoo.com

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲