معاونت اداری - مالی

 

نام :   مهدی

نام خانوادگی :  رحیمی

سمت :  معاونت اداری - مالی و قائم مقام موسسه

مدرک تحصیلی :   دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی : Rahimi@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲