واحد خدمات

اداره خدمات

اداره خدمات همزمان با افتتاح موسسه آموزش عالی آیندگان در حوزه معاونت اداری و مالی تأسیس و در اجرای سیاستهای موسسه به انجام وظایف محوله خود که به صورت مشروح در زیر بیان شده اقدام می‌نماید.

وظایف اداره خدمات :
1) انجام امور خدماتی 
2) انجام امور نظافت ساختمانها
3) پذیرائی از مراسم و جلسات 
4) توزیع وسایل شونده و پاک کننده به دانشکده‌های تابعه
5) انجام امور مربوط به نقل و انتقال وسایل در ساختمانها
6) بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکار خدمات
7) تهیه و ساخت تابلو استیل شناسایی و مهرها براساس مصوبه موسسه.
8) تهیه شیشه‌های رومیزی 
9) تهیه و تحویل گازوئیل مورد نیاز موسسه. 
10) پشتیبانی در برگزاری آزمونها ، همایشها و سمینارها.
11) تفکیک و جمع‌آوری کاغذ و روزنامه‌های باطله

از همکاران گرامی تقاضا می شود : 
1) در حفظ نظافت محیط کار این اداره را یاری نمایند.
2) در هنگام درخواست خدمات حداقل 24 ساعت قبل با این اداره هماهنگی لازم را به عمل آوردند.
3) خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی نیروهای خدماتی پیمانکار مراتب را به معاونت محترم اداری - مالی م یا اداره خدمات اطلاع دهید.

نشانی پست الکترونیکی اداره خدمات : khadamat@aihe.ac.ir
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰