چاپ مقاله دو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران

چاپ مقاله دو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران

چاپ مقاله دانشجویان آقای مهدی پارساپور و آقای رضا شبان شرقی، کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه موسسه آموزش عالی آیندگان در ژورنال  MAKARA Journal of Technology
با عنوان:

Effect of Lime Content, Curing Temperature, and Aging Condition on Low-Alkaline Concrete
 
تحت راهنمایی استاد گروه عمران دکتر نجاتی و دکتر خاکسار را به ایشان، اساتید و جامعه دانشگاهی خانواده بزرگ آیندگان تبریک میگوییم.

 لینک مقاله و فایل مطالعه:

https://scholarhub.ui.ac.id/mjt/vol27/iss3/5/

روابط عمومی موسسه آموزش عالی آیندگان

 

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ ساعت انتشار: ۱۲:۳۹

کلید واژه ها: چاپ مقاله رشته عمران


نظر شما :