دکتر صفا

دکتر رامین صفا

دکترای مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آیندگان - استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

1401

مهندسی کامپیوتر

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کارشناسی ارشد

1393

مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

دانشگاه گیلان 

کارشناسی

1391

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو هیات علمی

پیمانی

تمام وقت

(تنظیم نشده)

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی

روزهای حضور در دانشکده

چهارشنبه‌ها (8:00 الی 15:00)

دفتر: ساختمان اداری، مرکز تحقیقات

ایمیل: safa[at]aihe.ac.ir / وبسایت: rsafa.github.io / تلفن: (داخلی 125) 54288851-011