دکتر آمنا قنبری تلوکی

دانشجو دکترای مهندسی کامپیوتر
(هوش مصنوعی)

مربی​ گروه مهندسی کامپیوتر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

----

دکتری مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد

1390

مهندسی کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیک

دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

کارشناسی

1387

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو هیات علمی

پیمانی

تمام وقت

3

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی

روزهای حضور در دانشکده

شنبه الی چهارشنبه (۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰)

دفتر: ---

ایمیل: ghanbari@aihe.ac.ir / تلفن: ---