دکتر هادی فقیه ملکی

دکترای  مهندسی عمران (سازه)

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آیندگان - استادیار گروه مهندسی عمران و نقشه‌برداری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

1396

مهندسی عمران- سازه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو هیات علمی

پیمانی

تمام وقت

7

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی

روزهای حضور در دانشکده

دوشنبه الی پنج‌شنبه ‌(7:30 الی 14:30)

دفتر: ساختمان اداری، دفتر ارتقاء پایه نظام مهندسی

ایمیل: faghihmaleki@aihe.ac.ir / تلفن: (داخلی141) 54288851-011