دکتر سیداحمد‌ عدالت‌پناه

دکترای ریاضیات کاربردی 

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی   آیندگان - دانشیار دانشکده فنی و مهندسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال اخد مدرک

رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه

دکتری

---

مهندسی ریاضیات کاربردی

 دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد

---

مهندسی ریاضیات کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

کارشناسی

---

مهندسی ریاضیات کاربردی

دانشگاه خیام

اطلاعات استخدامی

محل خدمت

عنوان سمت

نوع استخدام

نوع همکاری

پایه

موسسه آموزش عالی آیندگان

عضو هیات علمی

قراردادی

تمام وقت

10

فعالیت‌های حرفه‌ای

انتشارات علمی

روزهای حضور در دانشکده

کلیه روزهای هفته (7:30 الی 1۴:30)

دفتر: ساختمان اداری، مرکز معاونت آموزشی

ایمیل: s.a.edalatpanah@aihe.ac.ir  /   تلفن: (داخلی107 ) 54288851-011