ارتباط مستقیم

کارشناسان پژوهش

سحر شکرالهی

کارشناس مهندسی کامپیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 108)

ایمیل: shokrolahi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

کارشناس پژوهشگاه

جواد پورقاسم

دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 136)

ایمیل: pourqasem@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

کارشناس دفتر ارتقا پایه

صدیقه گلشاهی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن: 01154288851 (داخلی 108)

ایمیل: golshahi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

رضا فتحی

کارشناس مهندسی برق

تلفن: 01154288851 (داخلی 137)

ایمیل: r.fathi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

فرهاد رضایی

کارشناس ارشد صنایع (بهینه‌سازی سیستم‌ها)

تلفن: 01154288851 (داخلی 123)

ایمیل: rezaei@aihe.ac.ir