ارتباط مستقیم

کارشناسان آموزش

زهرا احمدنژاد

کارشناس مدیریت بازرگانی

تلفن: 01154288851 (داخلی 113)

ایمیل: ahmadnejad@aihe.ac.ir

کارشناس گروه‌های آموزشی

 • برق
 • کامپیوتر
 • حقوق
 • روانشناسی

سیدوحید احمدی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

تلفن: 01154288851 (داخلی 115)

ایمیل: ahmadi@aihe.ac.ir

کارشناس گروه‌های آموزشی

 • مکانیک
 • تاسیسات
 • حسابداری
 • مدیریت مالی
 • مدیریت بازرگانی 
 • مدیریت امور بانکی

مرجان پور‌نصیر

کارشناس امور اداری

تلفن: 01154288851 (داخلی 119)

ایمیل: pournasir@aihe.ac.ir

کارشناس گروه‌های آموزشی

 • عمران
 • صنایع
 • زبان اینگلیسی
 • معماری
 • گرافیک
 • ارتباط تصویر 
 • طراحی دوخت
 • طراحی پوشاک