معرفی اعضا

هیات موسس موسسه آموزش عالی آیندگان

دکتر محمد فلاح (رئیس)

دکترای مهندسی صنایع

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن پاکنهاد

عضو روحانی

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

دکترای مهندسی مکانیک

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

دکترای مهندسی عمران

دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

دکترای مهندسی مکانیک

دکتر علیرضا سروقدم

دکترای مهندسی عمران

دکتر هوشنگ نحوی

دکترای مدیریت استراتژیک