مرکز تحقیقات موسسه آموزش عالی آیندگان با رویکرد ترویج و گسترش دانش، و با هدف تولید و انتشار علوم دانشگاهی و سرمایه‌گذاری جهت پیاده‌سازی ایده‌های نوین، در سال 1395 تاسیس و راه‌اندازی گردید.

می توان اهداف کلی این مجموعه را به سه دسته زیر طبقه‌بندی نمود:

  1. فراهم آوردن امکان فعالیت‌های علمی برای اعضای هیات علمی، اساتید موسسه آموزش عالی آیندگان و دانشجویان، و همچنین انتشار و کاربردی نمودن نظریه‌های علمی آنها.
  2. حمایت از دانشجویان، ترغیب و تشویق آنها به انجام فعالیت‌های علمی در طول دوران تحصیل و بعد از آن.
  3. ایجاد کارگروه‌های آموزشی به عنوان بستر همکاری‌های متقابل دانشجویان و اساتید با هدف پرداختن به چالش‌های علمی روز. 

از جمله سایر فعالیت‌های این مرکز می‌توان مدیریت چند نشریه علمی اشاره نمود.

[جهت مشاهده نشریات اینجا کلیک کنید]

 

ارتباط با مدیر مرکز تحقیقات