ارتباط مستقیم

مدیر مرکز تحقیقات

دکتر علی سرورخواه

دکترای مدیریت

تلفن: 01154288851 (داخلی 140)

ایمیل: sorourkhah@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر هاب نوآوری

دکتر صفا

دکتر رامین صفا

 دکترای مهندسی کامپیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 140)

ایمیل: safa@aihe.ac.ir 

ارتباط مستقیم

مدیر مرکز تولید محتوا

دکتر فائزه نجاتی

 دکترای مهندسی مهندسی عمران-سازه

تلفن: 01154288851 

ایمیل: nejati@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر آموزش‌های آزاد

محمد صابری

دانشجوی دکترای مهندسی برق

تلفن: 01154288851 (داخلی 122)

ایمیل: saberi@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر فناوری اطلاعات

امین خلعتبری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن: 01154288851 (داخلی 106)

ایمیل: khalatbari@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر دفتر ارتقاء پایه و نظام مهندسی

دکتر هادی فقیه‌ملکی

دکترای مهندسی عمران

تلفن: 01154288851 (داخلی 141)

ایمیل: faghihmaleki@aihe.ac.ir

ارتباط مستقیم

مدیر دفتر مشاوره موسسه

دکتر الهه صادقی

دکترای روانشناسی عمومی

تلفن: 01154288851 (داخلی 137)

ایمیل: sadeghi@aihe.ac.ir

 

ارتباط مستقیم

مدیر آموزشگاه زبان رستا

بیژن حکمت‌شعار

دانشجوی دکترای زبان اینگلیسی

تلفن: 01154288851 (داخلی 138)

ایمیل: bizhanhekmat@aihe.ac.ir

 

ارتباط مستقیم

مدیر کتابخانه

رقیه فلاح

کارشناس ارشد اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن: 01154288851 (داخلی 130)

ایمیل: r.falah@aihe.ac.ir