ارتباط مستقیم

سرپرست حوزه ریاست

ام‌البنین محمدقلی بیگی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی  (برنامه‌ریزی آموزشی)

تلفن: 01154288851 (داخلی 101)

ایمیل: beigi@aihe.ac.ir