حسابداری

 

نام : سید وحید

نام خانوادگی : احمدی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پست الکترونیک : ahmadi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲