هیات موسس

دکتر محمد فلاح دکترای مهندسی صنایع - سیستمهای بهره وری 

حجت الاسلام سید محسن پاکنهاد

 
دکتر عبدالرضا سرو قد مقدم
دکترای مهندسی عمران - زلزله
دکتر بهرخ حسینی هاشمی
دکترای مهندسی عمران - سازه
دکتر شاهرخ حسینی هاشمی
دکترای مهندسی مکانیک 
دکتر هوشنگ نحوی
دکترای مدیریت استراتژیک
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
دکترای مهندسی مکانیک

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۰