ارتباط مستقیم

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

سجاد عباس‌پور

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 تلفن: 01154288851 (داخلی 116)

ایمیل: abbaspoor@aihe.ac.ir