ارتباط مستقیم

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر سیداحمد عدالت‌پناه

دکترای ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

تلفن: 01154288851 (داخلی 107)

ایمیل: saedalatpanah@aihe.ac.ir