ارتباط مستقیم

معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی

محسن ایمنی

دکتر محسن ایمنی

دکترای حسابداری

تلفن: 01154288851 (داخلی 118)

ایمیل: imeni@aihe.ac.ir