مرکز مشاوره و خدمات بهداشت روانی مرکزی است که در قالب سطوح سه گانه پیشگیری، قادر به انجام خدماتی از قبیل ارائه راهنمائی و مشاوره در زمینه‌های اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، روانی، رفتاری، تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانواده و روانسنجی در زمینه‌های هوش و… می‌باشد.

در این راستا مرکز مشاوره و خدمات بهداشت‌ روانی موسسه آموزش عالی آیندگان بعنوان یکی از واحدهای حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف زیر را دنبال می‌نماید.

 1. تلاش در جهت کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادها، رغبت‌ها، ارزش‌ها، نگرش‌های حاکم بر جامعه و بکارگیری این قابلیت‌ها در تعالی فردی و اجتماعی.
 2.  کمک به سازگاری مؤثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصت‌های مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیت‌های موجود.
 3.  کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی، رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه‌هایی به منظور اعتلای علمی- اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.
 4. کمک به دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف
 5. تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی-رفتاری-تربیتی و عاطفی) دانشجویان به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی آنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه.
 6. تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب زا.
 7.  مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری مؤثر با محیط.
 8.  برگزاری کارگاهها و سخنرانیها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان دانشجویان و دانشگاهیان .

  ارتباط مستقیم با مرکز مشاوره

  نشانی دفتر: ساختمان اداری، طبقه اول، اتاق مشاوره

  تلفن: 4-01154288851 (داخلی 133)

  ایمیل: moshavereh@aihe.ac.ir