• مراکز تحقیقات دانشگاهی در سراسر جهان به عنوان محورهای اصلی تولید دانش و نوآوری شناخته می‌شوند.
  • این مراکز معمولاً تحت نظر دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دارند و در زمینه‌های گوناگونی فعالیت می‌کنند، از جمله علوم پایه و مهندسی تا علوم اجتماعی و انسانی.
  • مرکز تحقیقات موسسه آموزش عالی آیندگان عموماً دارای یک شبکه از پژوهشگران و دانشجویان است که در تحقیقات مختلف مشارکت دارند. فعالیت‌های این مرکز شامل انجام پروژه‌های تحقیقاتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای به صنعت و دولت، انتشار مقالات علمی و حضور در کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف است.
  • دانشگاه آیندگان دارای یک یا چند مرکز تحقیقاتی است که به تخصص‌های خاصی اختصاص یافته‌اند، مانند مراکز تحقیقاتی در زمینه‌های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، انرژی، معماری، برق و …