دانشکده فناوری‌های راهبردی

دانشکده فناوری‌های راهبردی موسسه آموزش عالی آیندگان در سال ۱۳۸۵ تشکیل گردید. در حال حاضر این دانشکده با سی و پنج گروه آموزشی و بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل شده است.

رشته‌های تحصیلی

کاردانی پیوسته/ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد