دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی موسسه آموزش عالی آیندگان در سال ۱۳۸۵ تشکیل گردید. در حال حاضر این دانشکده با شیش گروه آموزشی و بیش از ۱۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل شده است.

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد