وظایف تشکیلات روابط عمومی

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیت‌های‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ میتوان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاه‌ها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی دسته‌بندی‌ کرد. که‌ در زیر به‌ تشریح‌ این‌ وظایف‌ می‌پردازیم‌.

 • ارتباطات‌
 • سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌.
 • گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاه‌های‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
 • تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌ برای‌ برقراری‌‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.
 • عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاست‌ها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیت‌ها و نیز
 • آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشست‌ها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.
 • تدوین‌ “تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی‌” در قالب‌ ملاقات‌ها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیت‌های‌ حقیقی‌ و
 • حقوقی‌،‌ کارکنان‌ و اقشار‌ ‌‌‌‌‌‌مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ و تلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار‌ عمومی‌.
 • تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌ سازمان‌.
 • برنامه‌ریزی‌ و‌ اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌.
 • تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ و نیازهای افکار عمومی‌.
 • ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌ اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
 • هماهنگی در برگزاری جلسات ریاست و اعضا هیات علمی،‌ مدیران گروه و کارکنان.
 • نظر‌سنجی و ارزیابی عملکرد و گزارش آن به مافوق.
ارتباط مستقیم

روابط عمومی

سهیل فاخری

دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

تلفن: 01154288851 (داخلی 133)

ایمیل: pr@aihe.ac.ir