وظایف امور منابع انسانی و پشتیبانی

  • مدیریت منابع انسانی: این بخش مسئولیت امور استخدام، تربیت و توسعه پرسنل را بر عهده دارد. آن‌ها برنامه‌هایی برای جذب و انتخاب اعضای هیات علمی و کارمندان موسسه تدوین می‌کنند و با ارائه دوره‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای، کیفیت و عملکرد اعضای موسسه را بهبود می‌بخشند.
  • مدیریت پرسنل دانشجویی: این بخش به مدیریت امور مرتبط با دانشجویان اختصاص دارد. این شامل ثبت‌نام دانشجویان جدید، مشاوره تحصیلی، پشتیبانی روانشناختی، و رسیدگی به مشکلات دانشجویی می‌شود.
  • پشتیبانی فنی و اداری: این بخش امور فنی مرتبط با ساختمان‌ها و تجهیزات موسسه را مدیریت می‌کند. این شامل نگهداری ساختمان‌ها، مدیریت فناوری اطلاعات، امور امنیتی، و مدیریت تجهیزات آموزشی می‌شود.
  • مدیریت روابط کارکنان: این بخش مسئول ایجاد و حفظ روابط حرفه‌ای و همکاری‌های موثر درون سازمانی است. آنها تلاش می‌کنند تا ارتباطات بین اعضای هیات علمی و کارمندان بهبود یابد و مشکلات روابطی حل شود.
  • پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی: این بخش به برگزاری و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، و اجتماعی در موسسه می‌پردازد. این فعالیت‌ها شامل هفته‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، و جشنواره‌های مختلف است که جامعه دانشگاهی را فعال و پویا نگه می‌دارد.
  • مدیریت بودجه و منابع مالی: این بخش مسئولیت مدیریت بودجه و منابع مالی موسسه را دارد. آن‌ها برنامه‌ریزی مالی، حسابداری، و کنترل هزینه‌ها را انجام می‌دهند تا استفاده بهینه از منابع مالی موسسه تضمین شود.