از ابتدای تاسیس موسسه آموزش عالی آیندگان در سال 1385 صدور و تائید گواهینامه های موقت به در واحد فارغ التحصیلان انجام شد. مدت زمان صدور گواهینامه موقت و تائید آن حداکثر یک هفته می باشد. دانشنامه‌های پایان تحصیلات نیز پس از صدور به دانشگاه مازندران جهت تاییدیه ارسال می‌شود.

موسسه آموزش عالی آیندگان نیز به جهت استفاده از این تغییرات سریعا با خرید امکانات و جمع آوری اطلاعات لازمه، خود را با شرایط جدید همگام نمود. همچنین تهیه کلیه نامه های اداره فارغ التحصیلی از قبیل پاسخ استعلام مدارک و لیست‌ها و نامه‌های ارسالی به همراه محموله های مدارک به دانشگاه مازندران به شکل مکانیزه انجام می‌شود.

 مراحل انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی

دانشجویان فارغ التحصیل پس از اطمینان از ثبت و قطعی شدن و انتقال تمام نمراتشان در سیستم آموزش می‌بایست مراحل زیر را انجام دهند.

  1. مراجعه به آموزش و مدیرگروه جهت اطمینان از گذراندن واحد های درسی
  2. دریافت فرم تسویه حساب ( فرم شماره 105 ) و تکمیل و به امضا رساندن آن توسط واحد های مربوطه
  3. پس از تحویل مدارک به امور فارغ التحصیلان حداکثر یک هفته بعد گواهینامه موقت صادر خواهد شد.
  4. یکسال بعد از صدور گواهینامه موقت، با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت جهت دریافت دانشنامه به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمائید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ دانشنامه

  1. تحویل اصل گواهینامه موقت
  2. کارت پایان خدمت (ویژه دانشجویان آقایان)

جهت ارتباط با کارشناس امور فارغ التحصیلان، به این صفحه مراجعه نمایید.