سال جهش تولید با مشارکت مردم (140۳)

اداره حراست

وظایف تشکیلات حراست

  • حفاظت از اطلاعات و اسناد کارکنان و اماکن و محیط تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
  • تدوین دستور العمل‌های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
  • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به ریاست موسسه.
  • ارائه پاسخ به سازمان‌های ذیصلاح در خصوص استعلام‌های افراد.
  • پیش‌بینی و پیشگیری از تحرکات غیرقانونی در محیط تحت پوشش.
  • تهیه طرح‌های حفاظتی و صدور دستورالعمل‌های لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه‌های حفاظتی تاسیسات.
  • نظارت بر صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
  • حفاظت IT و تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده و نظارت بر حسن اجرای آن اعم از اسناد مکتوب، اطلاعات نرم افزاری رایانه.

ارتباط مستقیم با حراست موسسه‌ آموزش عالی آیندگان

نشانی دفتر: ساختمان اداری، طبقه اول، اتاق مدیر و کارشناس حراست

تلفن: 01154288851 (داخلی 110)

ایمیل: herasat@aihe.ac.ir