مدیر گروه حسابداری ،مدیرت مالی،بازرگانی و امور بانکی

 

نام :   محسن

نام خانوادگی   ایمنی

مدرک تحصیلی :   دکتری حسابداری

پست الکترونیکی :    imeni@aihe.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷