کارشناسان گروه آموزش تربیت بدنی

 

نام : سحر

نام خانوادگی : شکرالهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک : shokrolahi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷