مطالب مرتبط با کلید واژه

موسسه آموزش عالی آیندگان


کسب مدال‌جهانی دانشجوی موسسه

کسب مدال‌جهانی دانشجوی موسسه

مجتبی گلیج، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه عمران موسسه آموزش عالی آیندگان، موفق به کسب مدال برنز جهانی مسابقات کشتی آزاد کشور نروژ در وزن ۹۷ کیلوگرم شد.

ادامه مطلب