مطالب مرتبط با کلید واژه

کنفرانس بین المللی


ارائه آنلاین مقالات در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها

ارائه آنلاین مقالات در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها گالری

 دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها در موسسه آموزش عالی آیندگان در سه پنل جداگانه جهت ارائه مقالات و دو پنل دیگر جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حال برگزاری است. 

ادامه مطلب