مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه آیندگان "


برگزاری اولین کارگاه اشتغال و کارآفرینی در ورزش

برگزاری اولین کارگاه اشتغال و کارآفرینی در ورزش گالری

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی، آقای دکتر بهشتی، رئیس دانشکده علوم انسانی، آقای دکتر تقی پور و مدیریت اداره تربیت بدنی دانشگاه آقای دکتر فرهنگی کارگاه اشتغال و کار آفرینی در ورزش در دانشگاه آیندگان برگزار گردید.

ادامه مطلب