مطالب مرتبط با کلید واژه " انرژی "


اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی پاک

اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی

گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان در نظر دارد کنفرانس منطقه‌ای تحت عنوان "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی پاک" را در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار نماید

ادامه مطلب