مطالب مرتبط با کلید واژه " کنفرانس منطقه ای "


نخستین کنفرانس منطقه ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های پاک" برگزار شد گالری

برای نخستین بار کنفرانس منطقه‌ای "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژ‌های نوین و انرژی‌های پاک" توسط گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان و با حضور صاحبنظران این رشته در موسسه آیندگان برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی پاک

اولین کنفرانس منطقه‌ای معماری و شهرسازی

گروه معماری موسسه آموزش عالی آیندگان در نظر دارد کنفرانس منطقه‌ای تحت عنوان "معماری و شهرسازی با رویکرد تکنولوژی‌های نوین و انرژی پاک" را در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار نماید

ادامه مطلب