مطالب مرتبط با کلید واژه " بدون آزمون "


ثبت نام کنکور کاردانی آغاز شد.

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی ۹۹ از امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۹ آغاز می‌شود.

ادامه مطلب