مطالب مرتبط با کلید واژه " بازدید علمی "


بازدید علمی دانشجویان رشته تاسیسات

بازدید علمی دانشجویان رشته تاسیسات گالری

گردش و بازدید علمی یکی از روش های فعال تدریس و شیوه‌ای مناسب برای یادگیری و یاددهی است. به همین منظور گروه تاسیسات موسسه آموزش عالی آیندگان بازدید علمی از نمایشگاه بین المللی تجهیزات حرارتی و برودتی را برنامه ریزی نمود.

ادامه مطلب