مطالب مرتبط با کلید واژه " رشته معماری "


اولین نشست تخصصی کارآفرینی در معماری برگزار شد.

اولین نشست تخصصی کارآفرینی در معماری برگزار شد. گالری

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی، دکتر همایون بهشتی، مدیر گروه رشته معماری، دکتر بهزاد چنگیزی، مدرس رشته معماری، مهندس ایمان محمدی، مجموعه نشست های تخصصی تحت عنوان " کارآفرینی در معماری" در دانشگاه آیندگان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب