مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجو


کارگاه آموزشی طراحی گرافیک

کارگاه آموزشی طراحی گرافیک

گروه گرافیک موسسه آموزش عالی آیندگان با همکاری معاونت پژوهش و فناوری، دکتر فائزه نجاتی، یک دوره کارگاه آموزشی طراحی گرافیک برگزار می‌کند.

ادامه مطلب