مطالب مرتبط با کلید واژه

وام دانشجویی


اطلاعیه وام دانشجویی

برای ثبت نام وام شهریه  نیمسال دوم ۰۰-۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به سایت صندوق رفاه دانشجویان (http://www.swf.ir) قسمت پورتال دانشجویی مراجعه نموده و درخواست وام نمایند.

ادامه مطلب