آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۷۷ مورد از کل ۷۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم درخواست و تصویب پروژهفرمهای آموزشی
فرم اعلام پروژهفرمهای آموزشی
فرم درخواست شورای آموزشیفرمهای آموزشی
فرم درخواست کمسیون موارد خاصفرمهای آموزشی
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم تطبیق واحد معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم درخواست معادل سازی دروسفرمهای آموزشی
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم تعهدنامه مفقودی اصل مدرکفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال دائمفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت ( میهمان) – تعهد نامهفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت(میهمان) – جهت طرح در کمیته نقل و انتقالاتفرمهای آموزشی
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرمهای آموزشی
فرم درخواست مرخصی تحصیلیفرمهای آموزشی
فرم درخواست حذف ترمفرمهای آموزشی
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات