آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
شیو نامه انضباطی دانشجویانآیین نامه ها و بخشنامه های واحد حراست
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
طرح پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اعلام پروژهفرمهای آموزشی
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم بررسی وضعیت آموزشی بعد از تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل ار تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمافرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم تسویه حسابفرمهای آموزشی
فرم تطبیق واحد معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم تعهد تسویه حساب وام دانشجوییفرمهای صندوق رفاه دانشجویی
فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمیفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
فرم تعهد نامه محضریفرمهای صندوق رفاه دانشجویی