آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست طرح نهایی مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
فرمت پایان نامه PDF ( مقطع کاردانی – کارشناسی )فرمهای آموزشی
فرمت پایان نامه WORD ( مقطع کاردانی – کارشناسی )فرمهای آموزشی
فرم تسویه حسابفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل ار تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی بعد از تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم شورای پژوهشیفرمهای آموزشی
فرم شورای پژوهشیفرمهای مربوط به پایان نامه
گواهی اشتغال به تحصیلفرمهای آموزشی
پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
تغییر عنوان پایان نامه( در صورت تغییر عنوان)فرمهای مربوط به پایان نامه
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDFفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORDفرمهای مربوط به پایان نامه
آئین نامه معیار نمره مقالات مستخرج از پایان نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع