آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست تشویق مقالاتفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
فرم درخواست حذف ترمفرمهای آموزشی
فرم درخواست شورای آموزشیفرمهای آموزشی
فرم درخواست شورای پژوهشیفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم درخواست طرح نهایی مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
فرم درخواست کمسیون موارد خاصفرمهای آموزشی
فرم درخواست مرخصی تحصیلیفرمهای آموزشی
فرم درخواست معادل سازی دروسفرمهای آموزشی
فرم درخواست و تصویب پروژهفرمهای آموزشی
فرم درخواست وام دانشجوییفرمهای صندوق رفاه دانشجویی
فرم دندانپزشکی - بیمه تکمیلی همکارانفرمهای اداری - مالی
فرم شماره ۱ - پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
فرم شماره ۱۰ - وضعیت آموزشی قبل ازدفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۱ - شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۲- گزارش شفاهی مربوط به پایان نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۳ - گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۴- ارزیابی معاون پژوهشیفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۵ - ارزیابی دفاع از پایان‌نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۶ - شماره حساب اساتید برای دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۱۷- اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیهفرمهای مربوط به جلسه دفاع