آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و فرمها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اعلام پروژهفرمهای آموزشی
فرم درخواست شورای آموزشیفرمهای آموزشی
فرم درخواست کمسیون موارد خاصفرمهای آموزشی
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم تطبیق واحد معادلسازیفرمهای آموزشی
فرم درخواست معادل سازی دروسفرمهای آموزشی
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم تعهدنامه مفقودی اصل مدرکفرمهای آموزشی
برگه اعتراضفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت ( میهمان) – تعهد نامهفرمهای آموزشی
فرم درخواست انتقال موقت(میهمان) – جهت طرح در کمیته نقل و انتقالاتفرمهای آموزشی
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم درخواست انصراف از تحصیلفرمهای آموزشی
فرم درخواست مرخصی تحصیلیفرمهای آموزشی
فرم درخواست حذف ترمفرمهای آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
آیین نامه برگزاری امتحاناتآیین نامه امتحانات
گواهی اشتغال به تحصیلفرمها دانشجویی
فرم شماره ۱۰ - وضعیت آموزشی قبل ازدفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شماره ۸ - انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع