آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
وضعیت آموزشی قبل ازدفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
راهنمای تصویری ایران داکفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
تغییر عنوان پایان نامه( در صورت تغییر عنوان)فرمهای مربوط به پایان نامه
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمافرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – WORDفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد – PDFفرمهای مربوط به پایان نامه
اطلاعیه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم شرکت دانشجو در جلسات دفاعیه پایان نامه ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم درخواست پست الکترونیکی( ویژه اساتید)فـرمـهای فـنـاوری و اطـلاعات
فرم اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم تعهد نامه انتشار مقاله علمیفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
۱فرم درخواست تشویق مقالاتفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
فرم درخواست پست الکترونیکی( ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)فـرمـهای فـنـاوری و اطـلاعات
آئین نامه معیار نمره مقالات مستخرج از پایان نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع