آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرمهای دانشگاه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۱فرم درخواست تشویق مقالاتفرمهای مربوط به اساتید و هیات علمی
آئین نامه معیار نمره مقالات مستخرج از پایان نامهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
اطلاعیه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
برگه اعتراضفرمهای آموزشی
پیشنهاد استاد راهنمافرمهای مربوط به پایان نامه
تعهد نامه شرایط مربوط به معادلسازیفرمهای آموزشی
تغییر عنوان پایان نامه( در صورت تغییر عنوان)فرمهای مربوط به پایان نامه
راهنمای تصویری ایران داکفرمهای مربوط به پایان نامه
راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه مقطع کارشناسی معماریفرمهای آموزشی
ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اخذ درس و نمره به صورت معرفی به استادفرمهای آموزشی
فرم اخذ مجوز صحافی، تأیید تدوین پایان نامه بر اساس آیین نامه نگارش و اصلاحات جلسه دفاعیهفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم استشهاد محلی مفقودی اصل مدرک و گواهی موقتفرمهای آموزشی
فرم اعلام آمادگی دفاعفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم اعلام پروژهفرمهای آموزشی
فرم انصراف از نمره مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع
فرم بررسی وضعیت آموزشی بعد از تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل ار تایید پروپوزال دانشجویان مقطع ارشدفرمهای آموزشی
فرم بررسی وضعیت آموزشی قبل از تایید پروپوزالفرمهای مربوط به پایان نامه
فرم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرمهای مربوط به جلسه دفاع