واحد امور مالی

 

نام :   هادی

نام خانوادگی :  انزائی

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد حسابداری

پست الکترونیکی : Enzaee@Aihe.ac.ir

  نام :  زهرا

نام خانوادگی :  سلیمان نژاد

مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد حسابداری

پست الکترونیکی : Mali@Aihe.ac.ir

 

شرح وظایف واحد مالی

 • ثبت تعرفه شهریه سالیانه 

 •  دریافت شهریه 

 •  ارتباط با پرداختهای الکترونیکی بانکها و رفع اشکال در خصوص تراکنشهای ناموفق 

 •  ایجاد تخفیفها و معافیتها در سیستم 

 •  دریافت گزارش مربوط به درآمدهای شهریه و کنترل آن جهت ارائه به مسئولین تنظیم سند

 •  ارسال نامه های وضعیت شهریه دانشجویان به ارگانها و سازمانهای متقاضی 

 •  انجام امور مربوط به فارغ التحصیلان 

 •  تسویه حساب دانشجویان میهمان 

 • تشکیل پرونده های مالی دانشجویان و امور مربوط به بایگانی

 • ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق

 • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد

 • صدور اسناد جاری حسابداری

 • صدور اسناد اصلاحی

 • دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری

 • تهیه لیست حقوق ماهانه

 • تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰