معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

نام :   محمد

نام خانوادگی   صابری

مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری مهندسی برق - قدرت 

پست الکترونیکی :

mp_saberi@yahoo.com

Saberi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۸