مدیر اداری - مالی

 

نام : مهدی

نام خانوادگی : مسلمی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا مکانیک - تبدیل انرژی

پست الکترونیک : Moslemi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰